سایت شهرداری گرگانمنشور اخلاقی

 
اهداف و نگرش ها

کـارکنان شهـرداری گرگـان

 
نظام اسلامى خود را به رعايت کرامت و عزت و شرف مردم متعهد مى داند و به همين لحاظ رفع محروميت ها و برخوردار شدن ملت از زندگى مناسب مادی و معنوی را وظيفه سنگين خود قرار داده است.

همه چيز نظام اسلامى متعلق به مردم است و تمامى مسؤولان بايد خود را نوكر و خدمتگزار مردم بدانند و هر مسؤول و يا مأموری كه از اين سياست فاصله بگيرد فاقد صلاحيت و شايستگى است.

معيار مردم در مورد قضاوت در مورد مسؤولان و مديران كشور، عملكرد آنها در عرصه خدمتگزاری به ملت است و هيچ كاری فوری تر و مهمتر از خدمت به مردم وجود ندارد.

بايد با روحيه ای بسيجى يعنى با احساس تكليف، بدون توفع، فداكارانه، بدون خودنمايى و برای رضای خدا كار كرد و حتى يک روز را برای خدمت به مردم از دست نداد.

مقام معظم رهبری (مدّ ظلّه العالی)
 
شهردار گرگان

مهندس سید محمدرضا سیدالنگی

 
  • سمت : شهردار

  • شهردار : از سال 1401

  • سوابق : ,شهردار گرگان، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گلستان قائم مقام شهردار گرگان, شهردار نوکنده, مدیرکل دفتر امور شهر استانداری گلستان

64+

پروژه های تکمیل شده

500+

کارمندان شهرداری

500،000+

جمعیت گرگان

34+

پروژه های سرمایه گذاری

 
رسول اکرم

برانگیخته شدم تا بزرگواری های اخلاق را تمام نمایم

با ایمان به اراده خداوند متعال و درراستای کسب رضایت حق تعالی ، تعهد می نمائیم حفظ منافع عمومی ، رعایت قوانین و جلب رضایت شهروندان را به عنوان اخلاق حرفه ای بر هر امری ترجیح دهیم .
ماخود را خدمتگزار شهروندان می دانیم لذا متعهد می شویم ضمن حفظ کرامت های انسانی خدمت خود را با کیفیت مطلوب و رعایت حقوق شهروندی در اختیار آنان قراردهیم .
ما اعتقاد داریم شهرداری خانه شهروندان است ، لذا با حوصله ، دقت و در کمال ادب و احترام راهنمائی های لازم را به طور صحیح و شفاف به آنان ارائه می نمائیم .
ما خود را موظف می دانیم با فراگیری دانش و تخصص مورد نیاز ، خدمات مطلوبی را در چارچوب وظایف به شهروندان ارائه و رضایت آنان را جلب نمائیم .
ما اعتقاد داریم رضایت شهروندان مبنای ارزیابی فعالیت ماست، لذا از انتقاد و پیشنهادات آنها در امور شهرداری استقبال نموده و نهایت بهره را خواهیم برد .
ما وظیفه خود می دانیم با رعایت نظم و آراستگی ، وقت شناسی و مسئولیت پذیری پاسخگوی شهروندان باشیم.
ما متعهد هستیم که پاسخگوئی به ارباب رجوع را هیچگاه به تعویق نیندازیم و در هر حال با تعیین جانشین محل کار خود را ترک نمائیم .
چون با ورداریم پیشرفت و آبادانی هر شهر و جامعه ای در سایه همکاری متقابل شهروندان و مدیریت شهری محقق خواهد شد ، همواره خود را نیازمند همراهی و همکاری مستمر شهروندان می دانیم .

Services List

Hi I am test a service to show