سایت شهرداری گرگانتخفیف عوارض

به منظور ترغیب مودیان شهرداری گرگان نسبت به اعطا تخفیف پرداخت نقدی به همراه جوایز مشروحه ذیل به قید قرعه به عنوان جایزه خوش حسابی به شهروندانی که بدهی‌های نوسازی و بهای خدمات پسماند (حمل زباله) خود را تا پایان تیر ماه پرداخت کنند اقدام نموده است.
1- پرداخت کنندگان عوارض نوسازی و بهای پسماند مسکونی به میزان 30 درصد کاهش و محاسبات بهای خدمات پسماند(جاری و معوق)
2- پرداخت کنندگان عوارض نوسازی و بهای پسماند اداری به میزان 20 درصد کاهش و محاسبات بهای خدمات پسماند(جاری و معوق)
3- پرداخت کنندگان عوارض نوسازی و بهای پسماند صنفی به میزان 20 درصد کاهش و محاسبات بهای خدمات پسماند(جاری و معوق)
جوایز خوش حسابی به شرح ذیل می باشد:
1- یک دستگاه خودرو کوئیک
2- تعداد 10 ربع سکه بهار آزادی
3- تعداد 10 عدد جاروبرقی
4- تعداد 10 عدد دوچرخه
5- تعداد 20 کمک هزینه سفر زیارتی به مشهد مقدس به ارزش هر سفر 50,000,000  ریال
 
جهت دریافت فیش مربوط به ملک خود به شهرداری منطقه مربوطه مراجعه نمایید. 

Services List

Hi I am test a service to show