حدیث روز

 
امام صادق(ع) می فرماید : محبوب ترین برادران نزد من کسی است که عیب های مرا به من هدیه دهد.
امروز : پنج شنبه, 23 اردیبهشت 1400

نگهداری فضای سبز سطح شهر گرگان برای سال 1399

سازمان سیما،منظر و فضای سبز شهرداری گرگان با استناد به مصوبه 98/6/1280-98/11/21شورای سازمان در نظر دارد نگهداری فضای سبز سطح شهر گرگان برای سال 1399 لغایت 1400 (برای مدت 18 ماه) را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های پیمانکاری واجد شرایط واگذار نماید. لذا شرکتهای پیمانکاری دارای: 1- گواهینامه معتبر صلاحیت پیمانکاری با شرح خدمات امور باغبانی و کشاورزی و فضای سبز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی 2- رتبه و صلاحیت پیمانکاری معتبر از اداره کار 3-گواهینامه معتبر ایمنی و بهداشتHSE از اداره کار و امور اجتماعی 4- کسب حداقل 30 امتیاز ارزشیابی جدول شماره یک دفترچه پیمان 5- داشتن حداقل یک سابقه کار مرتبط با موضوع آگهی 6- داشتن رضایتنامه از کارفرما می توانند از روز سه شنبه تاریخ 98/12/13(تاریخ انتشار آگهی) لغایت 98/12/25 به واحد امور قراردادهای سازمان به آدرس: گرگان - خیابان شهید رجایی - نبش تقاطع رسالت - سازمان سیما منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان و یا با سایت اینترنتی شهرداری گرگان به آدرس WWW.GORGAN.IR مراجعه و ضمن دریافت اسناد مناقصه نسبت به تکمیل و ارائه اسناد در پاکت الف (تضمین شرکت در مناقصه) پاکت ب(صلاحیت پیمانکاری ،سایر اسناد مناقصه و اسناد و مدارک مربوط به شرکت) و پاکت ج (پیشنهاد قیمت) در مدت زمان تعیین شده در متن آگهی در پاکت لاک و مهر شده (کلیه پاکتها باید لاک و مهر داشته باشند)به واحد دبیرخانه سازمان اقدام نمایند.

برای آگاهی از شرایط مناقصه اینجا را کلیک کنید.

برای دریافت اسناد مناقصه به واحد امور قراردادهای سازمان مراجعه نمایید.

ادامه مطلب

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت