حدیث روز

 
امام مهدی (عج) می فرماید : بدانید که ما مراعات حال شما (دوستان و شیعیان را) می کنیم و هیچ گاه شما را فراموش نمی کنیم.
امروز : پنج شنبه, 23 اردیبهشت 1400

معاونت ها

 

معاونت توسعه و منابع انسانی:

 
نام و نام خانوادگی: احمد علی سالاری
سوابق خدمتی:  
شماره تماس: 32243801
شرح وظایف:

 

درحال بروز رسانی

 

 

معاونت خدمات شهری:

 
نام و نام خانوادگی موسی الرضا صفری
سوابق خدمتی

 - مسئول فضای سبز شهرداری گرگان از سال 90-83

- مدیر عامل سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری گرگان93-90

- رئیس خدمات شهری شهرداری گرگان 94-93

- جانشین معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان 96-94

- سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری گرگان اسفند 96 الی 

 

شرح وظایف

 1- سیاستگذاری،برنامه ریزی و هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری

 2- سیاستگذاری،برنامه ریزی و نظارت بر ننظافت شهر اعم از جمع آوری،حمل،دفن و بازیافت پسماند

 3-اعمال سیاستهای لازم در تهیه و تدوین بودجه  فعالیتهای خدمات شهری و نظارت بر چگونگی جذب آنها

 4- شرکت و عضویت در ارکان سازمانهای خدماتی وابسته به شهرداری و مستند با ماده 84 قانون شهرداریها مرتبط با حوزه معاونت خدمات شهری

 5-نظارت بر حسن انجام امور و وظایف شهرداری در ارتباط با بندهای ذیل ماده 55 قانون شهرداریها (مرتبط با خدمات شهری)و صدور مجوزات لازم

 6- نظارت بر گردش امور کمیسیونهای ذیربط در امور اجرایی شهر از قبیل کمیسیون بند 20   ماده 55 کارگروه بند 14 ماده 55 و ستاد های اجرایی خدمات شهری

 7- تهیه و تدوین و ارائه لوایح مرتبط با ارتقاء کمی و کیفی فعالیتهای خدمات شهری و پیگیری برای تصویب آن در شورای اسلامی شهر

 8- تدوین خط مشی و سیاستگذاری لازم در امور اجرایی مرتبط با سد معبر شهری

 9- تدوین خط مشی لازم به منظور جلب و جذب مشارکت شهروندان در انجام امور خدمات شهری

 10- انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی در زمینه امور خدمات شهری

 11- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

معاونت سرمایه گذاری:

 
نام و نام خانوادگی  حسن افروشه
سوابق خدمتی  
شرح وظایف  

 

 معاونت شهرسازی:

 

نام و نام خانوادگی مجید طاهری
سوابق خدمتی  
شرح وظایف

 

در حال بروز رسانی

معاونت زیر بنایی،حمل و نقل بار و مسافر:

 

 

نام و نام خانوادگی مرتضی عارف
سوابق خدمتی  
شرح وظایف

 

 

در حال بروز رسانی

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت