دوربین های ترافیکی دوربین های ترافیکی

درباره مرکز کنترل ترافیک شهرداری گرگان درباره مرکز کنترل ترافیک شهرداری گرگان

مرکز کنترل ترافیک شهرداری گرگان از سال 1385 پروژه تجهیز به دوربین های کنترل ترافیک را در چند تقاطع در نقاط مرکزی شهر آغاز کرد.

کنترل ترافیک در این مرکز توسط 51 دوربین در 25 تقاطع مهم مرکز استان صورت می گیرد.

این دوربین ها با قابلیت دید در شب و شفافیت تصویر بالا، هم اکنون رصد وضعیت ترافیکی هسته مرکزی شهر را امکان پذیر ساخته اند.

این دوربین های ترافیکی علاوه برثبت تخلفات و اعمال قانون در جرایم راهنمایی و رانندگی، با ثبت حوادث احتمالی در موضوعات انتظامی و امنیتی هم مورد بهره برداری قرار می گیرند. 

از آن جا که به کارگیری سیستم های نرم افزاری در آنالیز داده های دوربین های ترافیکی نقش مهمی در برنامه ریزی طرح های ترافیکی در شهرها ایفا می کند مرکز کنترل ترافیک شهرداری گرگان علاوه بر نظارت تصویری، هوشمندسازی تقاطع چهارراه میدان و ایجاد موج سبز ترافیک در تقاطع های چاله باغ و سازمان آب را نیز با بهره گیری از نرم افزار هوشمند ترافیکی به انجام رسانده است. 

مسئولیت واحد کنترل ترافیک شهرداری گرگان را هم اکنون مهندس کریمی نژاد، کارشناس ارشد حمل و نقل عهده دار است.