اخبار اخبار

ناشر دارایی ناشر دارایی

بازگشت

حسین صادقلو شهردار گرگان: حرکت ما به سوی توسعه پرشتاب ادامه دارد. نمایی زیبا از زیرگذر میدان معلم گرگان

حسین صادقلو شهردار گرگان: حرکت ما به سوی توسعه پرشتاب ادامه دارد.

نمایی زیبا از زیرگذر میدان معلم گرگان