اخبار اخبار

ناشر دارایی ناشر دارایی

بازگشت

مژده به مردم گلستان به ويژه شهروندان عزيز گرگاني: بزودي عمليات كلنگ زني پروژه هاي بزرگ"احداث و نصب تله كابين در ناهارخوران" و "هتل ٥ ستاره ناهارخ

مژده به مردم گلستان به ويژه شهروندان عزيز گرگاني:  بزودي عمليات كلنگ زني  پروژه هاي   بزرگ"احداث و نصب تله كابين در ناهارخوران"  و "هتل ٥ ستاره ناهارخوران "  از سوي شهرداري گرگان آغاز مي گردد