اخبار اخبار

بازگشت

اجراي عملیات عمراني لکه گیری و مرمت نوار حفاری آسفالت در گلشهر شمالی سوم و علیمحمدی هفدهم در محدوده شهرداری منطقه یک گرگان

اجراي عملیات  عمراني لکه گیری و مرمت نوار حفاری آسفالت در گلشهر شمالی سوم و علیمحمدی هفدهم در محدوده شهرداری  منطقه یک گرگان

 


ناشر دارایی ناشر دارایی