اخبار اخبار

نصب 200 دستگاه مانیتور در 100 تاكسي درون شهري گرگان به منظور تبليغات و آموزش شهروندي

نصب 200 دستگاه مانیتور در 100 تاكسي درون شهري گرگان  به منظور تبليغات و آموزش شهروندي تبلیغات در تاکسی با نصب مانیتور  سازمان تاکسیرانی گرگان با همکاری کانون مهر اقدام به نصب...

ناشر دارایی ناشر دارایی