ناشر دارایی ناشر دارایی

بازگشت

شهروندان محترم:با توجه به مصوبه شورای ترافیک

شهروندان محترم:با توجه به مصوبه شورای ترافیک در روزهای آینده خیابان گلباران (شهرک سپاه) از شمال به جنوب (تقاطع انقلاب تا چناران)یکطرفه خواهد شد


آخرین اخبار آخرین اخبار