ناشر دارایی ناشر دارایی

بازگشت

تقدیراز حسین صادقلو شهردار گرگان به عنوان شهردار برتر عملگرای کشور

تقدیراز حسین صادقلو شهردار گرگان به عنوان

شهردار برتر عملگرای کشور

تقدير از حسين صادقلو شهردار گرگان به عنوان شهردار برتر عملگرا. در همايش ملي روشهاي نوين احصاء درآمد پايدار شهرداري هاي كشور با رويكرد اقتصاد مقاومتي از حسين صادقلو شهردار گرگان به عنوان شهردار برتر عملگرا تقدير شد.
به گزارش مركز ارتباطات و اطلاعات روابط عمومي شهرداري گرگان ، در متن لوح تقدير اين همايش ملي كه به امضاي سيد كمال آقا ميري دبير علمي همايش روشهاي نوين احصاء درآمد پايدار شهرداري هاي كشوررسيده است ، خطاب به حسين صادقلو شهردار گرگان آمده است: بر اساس بررسي هاي به عمل آمده از تجربه موفق اقتصادي و فعاليت هاي ارزشمند كه حضرتعالي در ارتقاي درآمدهاي پايدار شهري در نيل به توسعه شهري و پويايي آن مهيا نموده ايد از حضرتعالي به عنوان شهردار برتر عملگرا تقدير مي گردد.
بر طبق نظر دبیر علمی اين همایش ، اين انتخاب براساس ارزیابی انجام‌شده، مستندات ارائه‌شده توسط شهرداری‌ها و پاسخ به سؤالات طرح‌شده توسط شهرداران، کمیته ممیزی همایش ملی روش‌های نوین احصاء و درآمد پایدار شهرداری‌ها، 6 شهردار را به‌عنوان شهرداران برتر عملگرا انتخاب و معرفی کرده است. شهرداران تهران، گرگان ،اردبیل، بابل، ساری و رشت به‌عنوان شهرداران برتر در طرح جامع درآمدهای پایدار انتخاب شدند.


آخرین اخبار آخرین اخبار