ناشر دارایی ناشر دارایی

نصب ۱۶۰۰ چشم گربه ای ترافیکی در گرگان

نصب ۱۶۰۰ چشم گربه ای ترافیکی در گرگان   نصب ۱۶۰۰ چشم گربه ای ترافیکی در گرگان به منظور ایمن سازی و آرام سازی در نقاط مختلف شهر ۱۶۰۰ چشم گربه ای در منطقه سروش جنگل و چناران توسط...

افزايش ساعات كاري مراكز معاينه فني شهرگرگان

افزايش ساعات كاري  مراكز معاينه فني شهرگرگان  ساعات کاری معاینه فنی به مدت یکماه افزایش يافت. با تصمیم ستاد معاینه فنی شهرداری گرگان ساعات کاری ایستگاههای معاینه فنی از امروز...

آخرین اخبار آخرین اخبار