حدیث روز

 
امام باقر (ع) می فرماید : به مردم بگوييد بهتر از آن چيزى كه می خواهيد به شما بگويند.
امروز : سه شنبه, 03 بهمن 1396

اجرای عملیات خرید و حمل 15000 تن بیس برای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری در سطح شهر

                                                                                   " آگهي مناقصه عمومي "
شهرداری گرگان درنظر دارد اجرای عملیات خرید و حمل 15000 تن بیس برای اجرای پروژه های عمرانی شهرداری در سطح شهر را طبق مشخصات فنی و شرح خدمات پیوست آگهی با مبلغ برآورد اولیه 1/500/000/000 ريال به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب

اجرای عملیات خرید و حمل 20000 تن گراویل با دانه بندی 75-0 و 30-se جهت پروژه های عمرانی سطح شهر

                                                                              " آگهي مناقصه عمومي "
شهرداری گرگان درنظر دارد اجرای عملیات خرید و حمل 20000 تن گراویل با دانه بندی 75-0 و 30-se جهت پروژه های عمرانی سطح شهر با مبلغ برآورد اولیه 2/100/000/000 ريال براساس شرح خدمات پیوستی به اشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب

خرید و حمل 30000 تن فیلر شسته با دانه بندی 6-0 جهت تولید آسفالت در کارخانه تولید آسفالت شهرداری واقع در مسیر روستای توسکستان

                                                                              <<آگهی مناقصه عمومی>>
شهرداری گرگان درنظر دارد نسبت به خرید و حمل 30/000 تن فیلر شسته با دانه بندی 6-0  جهت تولید آسفالت در کارخانه تولید آسفالت شهرداری واقع در مسیر روستای توسکستان را با مبلغ برآورد اولیه 4/000/000/000 ریال  به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.

ادامه مطلب

اجرای حمل 23000 تن آسفالت و 2000 تن بیس از کارخانه آسفالت شهرداری در مسیر روستای توسکستان (کیلومتر 15 شرق گرگان) جهت پروژه های عمرانی سطح شهر

 " تجدیدآگهي مناقصه عمومي "

شهرداری گرگان درنظر دارد نسبت به اجرای حمل 23000 تن آسفالت و 2000 تن بیس از کارخانه آسفالت شهرداری در مسیر روستای توسکستان

ادامه مطلب

احداث تقاطع غیر همسطح زیرگذر دوربرگردان نهارخوران

  ((اصلاحیه تجدید آگهی مناقصه عمومی))

 

شهرداری گرگان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات" احداث تقاطع غیر همسطح زیرگذر دوربرگردان نهارخوران" را با مبلغ برآورد

ادامه مطلب

احداث زیرگذر عابر پیاده نهارخوران

شهرداری گرگان در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی پروژه اجرای عملیات" احداث زیرگذر عابر پیاده نهارخورانرا با مبلغ برآورد اولیه 29،448،176،330  ريال بدون تعدیل براساس فهرست بهای راه و باند و زیرسازی راه آهن سال 1396 ، برآورد،....

ادامه مطلب

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت