حدیث روز

 
امام مهدی (عج) می فرماید : هنگام ظهور فرج را خدا می داند و بس و هر که برای ظهور من وقتی تعیین کند دروزغگو است.
امروز : دوشنبه, 03 مهر 1396

معاونت ها

 

معاونت اداری مالی

معاونت خدمات شهری

معاونت عمرانی

معاونت شهرسازی

-------------------------------------------------------------

 

معاونت اداری مالی

 
نام و نام خانوادگی  علیرضا لیاقی
سوابق خدمتی

اداره کل منابع طبیعی / شهرداری علی آباد  / شهرداری بندر ترکمن

دفتر امور شهری استانداری / شهرداری گرگان

شماره تماس 32243801
شرح وظایف

-تعیین وظایف و حدود مسئولیت و اختیارات روسای واحدهای تحت سرپرستی و صدور دستورات لازم به منظور هماهنگ نمودن فعالیت های آنان

- همکاری در تهیه و تنظیم بودجه، متمم و اصلاح بودجه

- نظارت بر وصول درآمد و سعی در تحقق و ازدیاد و صدور دستورالعمل های مالی برابر مقررات مصوب

- نظارت بر کلیه هزینه ها و معاملات شهرداری و نگهداری حساب هزینه و همچنین نظارت بر اعتبارات مصرف شده واحدها و صدور دستورات لازم در این زمینه و مراقبت در تنظیم و عقد قراردادها براساس قوانین جاری

- نظارت بر اجرای دقیق آئین نامه ها و قانون استخدام کشوری، آیین نامه ها، مقررات استخدامی، قانون کار و تامین اجتماعی و نظایر آن

- نظارت بر حفظ و اداره کردن دارایی های منقول و غیرمنقول متعلق به شهرداری وهمکاری با بخش بازرسی شهرداری درخصوص اقامه دعوی علیه اشخاص و دفاع از شهراری در قبال دعاوی اشخاص علیه آن

- رسیدگی و صدور دستورات لازم به منظور تامین وسایل و ملزومات مورد نیاز شهرداری

- کنترل و نظارت بر دارائی ها و بدهی های سازمان در برنامه ریزی به منظور حفظ اموال شهرداری

- ارزیابی جهت تحصیل حریم و تکمیل پرونده خریداملاکی که در طرح توسعه معابر و یا در مسیر طرح های مورد نظر شهرداری قرار می گیرد.

- بررسی و ارزیابی و کارشناسی اراضی و املاک مورد معامله شهرداری، اعم از خرید ، فروش، اجاره، استیجاری و تهیه فهرست مورد نیاز هر طرح

-برنامه ریزی و نظارت به منظور تهیه شناسنامه املاک شهرداری

- نظرت بر تهیه گزارش های مالی و ترازنامه و توزیع بودجه سالانه و بررسی و تائید آنها

-نظارت بر عملیات حسابرسی داخلی و امور مجامع

- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.

 

 

معاونت خدمات شهری

 
نام و نام خانوادگی  محسن کریمی (سرپرست)
سوابق خدمتی  
شرح وظایف

-سیاستگذاری ، برنامه ریزی ، هماهنگی و نظارت بر امور خدمات شهری

-برنامه ریزی و نظارت بر ایجاد و توسعه فضای سبز

-نظارت بر حسن انتظام و گردش امور سازمان های وابسته مربوطه از نظر نیل به اهداف پیش بینی شده در اساسنامه آن ها

-نظارت بر حسن انتظام امور انهار و مسیل های شهری و هماهنگی در جهت آماده سازی و استفاده بهینه از آن ها

-زیباسازی و بهسازی فضاهای شهری در جهت نیل به بافت مطلوب شهری

-ارائه طرح های لازم در زمینه فضاسازی مناسب جهت معابر و پارک ها و وسائط نقلیه و اماکن عمومی متعلق به شهرداری و شیوه های جدید و متنوع تبلیغات عمومی

-بررسی و صدور مجوز نصب تابلو در گوشه و کنار شهر و سر درب اماکن عمومی و تجاری با توجه به آیین نامه های مربوطه و تدوین ضوابط و دستورالعمل های خاص در این زمینه

-تهیه طرح های آذین بندی و چراغانی در ارتباط با برگزاری اعیاد و جشن های مذهبی و میهمانی و نظارت در حسن اجرای آن ها توسط مناطق و واحدهای اجرایی

-طراحی پلاک های املاک و تابلوهای نامگذاری معابر و پانل های نصب آگهی تبلیغاتی جهت نما در بزرگراه ها و سرپناه ایستگاه های اتوبوس ، تاکسی و ...

-تدوین ضوابط واگذاری رفت و روب و سایر خدمات شهری به پیمانکاران و نظارت بر حسن اجرای آنها

-نظارت بر گردش کار و تشکیل مرتب ستادهای رفع سدمعبر و برفروبی و پیشگیری از خطر سیل و امثالهم و پیگیری اجرای مصوبات

-برنامه ریزی در جهت تهیه آئین نامه و تشکیل مدیریت بحران و پیشگیری و مقابله با حوادث شهری و هماهنگی با سایر ادارت و سازمان های ذیربط در امور حوادث غیرمترقبه

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

 

معاونت عمرانی

 
نام و نام خانوادگی علیرضا حاج محمدعلی
سوابق خدمتی  
شرح وظایف

-اقدام به صدور پروانه ساختمانی و پایانکار و گواهی عدم خلاف برای متقاضیان در محدوده تحت نظارت و کنترل کار مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری

-اقدام در کنترل امور مهندسین ناظر و تصدیق امضاء مالک و مهندسین ناظر دفاتر

-تعیین میزان و نحوه تخلفات انجام شده از پروانه های ساختمانی یا ساختمان های بدون پروانه توسط مالک و تکمیل و ارجاع پروژه تخلف به مراجع ذیصلاح

-رسیدگی و طرح پرونده های تخلف ساختمانی در کمیسیون های مربوطه

-بررسی و اقدام درخصوص طرح جامع و تفصیلی شهر

-نظارت بر عملیات ساختمانی محدوده منطقه با رعایت مقررات شهرسازی  و قانون نظام مهندسی برابر با طرح های جامع و تفصیلی شهر با هماهنگی اداره نظارت و جلوگیری از ساخت و ساز غیرمجاز

-اقدام به پیاده سازی و تعمیر و مرمت پیاده روهای معابر تحت نظارت محدوده قانونی منطقه

-دیوارکشی زمین های بایر موجود در منطقه با رعایت قوانین و مقررات جاری

-تعمیر و مرمت پل ها ، جداول ، رفوژها ، ساختمان های و مستحدثات در حیطه وظایف و نظارت منطقه واقع شده است .

-اقدام در خاکبرداری ، زیرسازی ، آسفالت خیابان ها با توجه به امکانات منطقه و ترجیحاً از طریق پیمانکاری

-اقدام در پیگیری سایر پروژه ها بزرگ عمرانی پیش بینی شده در بودجه مصوب از طریق واگذاری کار به پیمانکار پس از طی تشریفات مناقصه برابر آئین نامه های شهرداری ها

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق اداره خدمات شهری منطقه

-رسیدگی و مراقبت مستمر در امر نظارت معابر و جمع آوری لجن، زباله، نخاله و لایروبی و نگهداری و پاکسازی آنها و مسیل های واقع در محدوده منطقه و اجرای برنامه های زیباسازی در چارچوب طرح های عمرانی مصوب

-اقدام در نگهداری ، توسعه و گسترش فضای سبز با توجه به ضوابط موجود در نقشه جامع و طرح های تفصیلی

-اقدام لازم در امر برق روبی و مراقبت در پاک بودن مسیل های و پیشگیری لازم در جلوگیری از جریان سیلاب ها به معابر و محدوده تحت نظارت منطقه

-حفظ و نگهداری فضای سبز موجود در منطقه شامل میادین، رقوژها، پارک های محلی و اشجار با معابر با هماهنگی سازمان پارک ها و فضای سبز درحد اختیارات مصوب تفویض شده

-پیگیری برای انجام لکه گیری آسفالت معابر ومحوطه اماکنی که نگهداری آنها بعهده منطقه سپرده شده است . با هماهنگی اداره فنی و عمران منطقه

- انجام و پیگیری سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق.

 

معاونت شهرسازی

 
نام و نام خانوادگی  محمدجعفر فندرسکی
سوابق خدمتی

مسکن و شهرسازی

شهرداری گرگان

شرح وظایف

-نظارت و کنترل بر روند تهیه طرح های راهبردی ، طراحی شهری ، شهرسازی و معماری در حوزه و مناطق

-انجام هماهنگی مسائل شهرسازی و ضوابط ساختمان

-اقدام به تشکیل کمیسیون های ایمنی و فنی مرکب از کارشناسان شهرسازی ، ساختمان ، خدمات ایمنی و آتش نشانی و تاسیسات به منظور نظارت هرچه بهتر بر اصول شهرسازی و ساختمان در مناطق

-نظارت بر چگونگی اجرای بخشنامه ها ، آئین نامه ها و دستورالعمل های شهرسازی در مناطق

-هماهنگی و نظارت بر امور ایمنی ساخت و سازها و رعایت آئین نامه های ایمنی

-نظارت بر تدوین برنامه های ساماندهی حاشیه شهر با هدف تهیه طرح های کوتاه مدت و بلند مدت به منظور جلوگیری از ساخت و سازهای بی رویه و فاقد برنامه

-نظارت بر عملکرد مهندسین ناظر با هماهنگی گروه کمیسیون های ماده 100 و پیگیری تخلفات آن ها براساس قانون نظام مهندسی

-نظارت بر طراحی شهری و معماری موجود از طریق بازدید مستمر کارشناسان به منظور شناخت نقاط ضعف و ارائه راه حل های بنیادی

-بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرح های اجرایی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمان های تابعه

-صدور بخشنامه و دستورالعمل های مربوط به نحوه اجرایی دقیق طرح تفصیلی مصوب شهر به منظور وحدت رویه در کلیه مناطق شهرداری

-برنامه ریزی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل های مربوط به ضوابط و معیارهای طراحی شهری و معماری

-انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت