صفحه اصلي > اخبار شهرداری > آموزش و تمرين و مهارت آموزي تیم غواصی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان در دریای خزر

آموزش و تمرين و مهارت آموزي تیم غواصی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان در دریای خزر


27 تیر 1396, 13:27. نويسنده: کارشناس3

آموزش  و تمرين و مهارت آموزي تیم غواصی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان در دریای خزر

آموزش  و تمرين و مهارت آموزي تیم غواصی سازمان آتشنشانی و خدمات ایمنی شهرداری گرگان در دریای خزر


بازگشت