صفحه اصلي > اخبار شهرداری > برگزارى رژه ناوگان خودرويى و تجهيزاتى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى گرگان

برگزارى رژه ناوگان خودرويى و تجهيزاتى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى گرگان


2 مهر 1397, 08:46. نويسنده: کارشناس3

برگزارى رژه ناوگان خودرويى و تجهيزاتى سازمان آتش نشانى و خدمات ايمنى شهردارى گرگان به مناسبت هفته گرامى داشت ايمنى و آتش نشانى
پنجشنبه ٥ مهر ٩٧- ١٠ صبح - ميدان شهردارى


بازگشت