صفحه اصلي > اخبار شهرداری > برگزاری مسابقات ورزشی تیراندازی و تنیس روی میز جانبازان باحضور جمعی از جانبازان و فرزندان شاهد و ایثارگر از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري گرگان

برگزاری مسابقات ورزشی تیراندازی و تنیس روی میز جانبازان باحضور جمعی از جانبازان و فرزندان شاهد و ایثارگر از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري گرگان


12 مرداد 1396, 10:48. نويسنده: کارشناس3

برگزاری مسابقات ورزشی تیراندازی و  تنیس روی میز جانبازان باحضور جمعی از جانبازان و فرزندان شاهد و ایثارگر از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري گرگان

برگزاری مسابقات ورزشی تیراندازی و  تنیس روی میز جانبازان باحضور جمعی از جانبازان و فرزندان شاهد و ایثارگر از سوي سازمان فرهنگي ورزشي شهرداري گرگان


بازگشت