صفحه اصلي > اخبار شهرداری > بازدید همیاران فضای سبز از گلخانه های اطراف شهر گرگان با هدف ارتقاء فرهنگ گل دوستی وگل پروری ومشارکت شهروندان در طرحهای فضای سبز شهر گرگان

بازدید همیاران فضای سبز از گلخانه های اطراف شهر گرگان با هدف ارتقاء فرهنگ گل دوستی وگل پروری ومشارکت شهروندان در طرحهای فضای سبز شهر گرگان


5 مرداد 1396, 11:02. نويسنده: کارشناس3

بازدید همیاران فضای سبز از گلخانه های اطراف شهر گرگان با هدف ارتقاء فرهنگ گل دوستی وگل پروری ومشارکت شهروندان در طرحهای فضای سبز شهر گرگان

بازدید همیاران فضای سبز از گلخانه های اطراف شهر گرگان با هدف ارتقاء فرهنگ گل دوستی وگل پروری ومشارکت شهروندان در طرحهای فضای سبز شهر گرگان


بازگشت