صفحه اصلي > اخبار شهرداری > کاشت ۷۰ بوته گل اطلسی و ۳۲ بوته گل سینره در طرح چرتکه نرسیده به میدان دخانیات به مناسبت فرا رسیدن فصل بهار

کاشت ۷۰ بوته گل اطلسی و ۳۲ بوته گل سینره در طرح چرتکه نرسیده به میدان دخانیات به مناسبت فرا رسیدن فصل بهار


26 اسفند 1396, 15:50. نويسنده: کارشناس3

کاشت ۷۰ بوته گل اطلسی و ۳۲ بوته گل سینره در طرح چرتکه نرسیده به میدان دخانیات به مناسبت فرا رسیدن فصل بهار
سازمان سیما؛ منظر و فضای سبز شهری شهرداری گرگان


بازگشت