حدیث روز

 
پیامبر اکرم (ص) می فرماید : بهای بهشت لا اله الا الله است.
امروز : سه شنبه, 01 مرداد 1398

جاده زيباي سلامت ؛ جاده اي رؤيايي در دل جنگل روح نواز النگدره اقدامي از سوي شهرداري گرگان براي سلامت جسم ؛ روح و روان شهروندان گرگاني

جاده زيباي سلامت ؛ جاده اي رؤيايي در دل جنگل روح نواز النگدره اقدامي از سوي شهرداري گرگان براي سلامت جسم ؛ روح و روان شهروندان گرگاني

جاده زيباي سلامت ؛ جاده اي رؤيايي در دل جنگل روح نواز النگدره اقدامي از سوي شهرداري گرگان براي سلامت جسم ؛ روح و روان شهروندان گرگاني

طبق تبصره ١ - بند ٢ ماده ٥٥ قانون شهرداريها سدمعابر عمومي و اشغال پياده روها براي كسب و ياهر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و

طبق تبصره ١ - بند ٢ ماده ٥٥ قانون شهرداريها سدمعابر عمومي و اشغال پياده روها براي كسب و ياهر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع و آزاد نمودن معابر رأسا اقدام نمايد..

طبق تبصره ١ - بند ٢ ماده ٥٥ قانون شهرداريها سدمعابر عمومي و اشغال پياده روها براي كسب و ياهر عنوان ديگري ممنوع است و شهرداري مكلف است از آن جلوگيري و در رفع موانع و آزاد نمودن معابر رأسا اقدام نمايد..

لايروبي و پاكسازي جداول و انهار سطح شهر- شهروندان عزيز در پاكيزه نگهداشتن شهر نقش شما نقشي اساسي مي باشد شهرداري را ياري كنيد.....

لايروبي و پاكسازي جداول و انهار سطح شهر- شهروندان عزيز در پاكيزه نگهداشتن شهر نقش شما نقشي اساسي مي باشد شهرداري را ياري كنيد.....

لايروبي و پاكسازي جداول و انهار سطح شهر- شهروندان عزيز در پاكيزه نگهداشتن شهر نقش شما نقشي اساسي مي باشد شهرداري را ياري كنيد.....

اجراي عمليات عمراني بتن ریزی (پارت سوم) به منظور اجراي فونداسیون دیوار حائل سنگی در انتهای ملاقاتی پنجم در محدوده شهرداري منطقه ٣ گرگان

اجراي عمليات عمراني بتن ریزی (پارت سوم)  به منظور اجراي فونداسیون دیوار حائل سنگی در  انتهای ملاقاتی پنجم  در محدوده  شهرداري منطقه ٣ گرگان

اجراي عمليات عمراني بتن ریزی (پارت سوم)  به منظور اجراي فونداسیون دیوار حائل سنگی در  انتهای ملاقاتی پنجم  در محدوده  شهرداري منطقه ٣ گرگان

شهرداری گرگان

شهرداری گرگان

google
yahoo
alexa
ebook
Baidu.com
Wikipedia
Blogger.com
Windows Live
Amazon.com
eBay
Bing
Ask
استانداری گلستان
سفارش طراحی وب سایت - سفارش دات نت