تقدیرنامه های دریافتی شهرداری گرگان تقدیرنامه های دریافتی شهرداری گرگان

 

لوح تقدیر نماینده ولی فقیه در استان گلستان و امام جمعه گرگان- 1394

 

لوح تقدیر تعدادی از اعضای شورای اسلامی شهر گرگان - 1394

 

تقدیر استاندار دکتر حسن صادقلو -1394 

 

تقدیر استاندار دکتر حسن صادقلو - 1394